Project Description

IZZIV

Inštitut Utrip

Inštitut za raziskave in razvoj Utrip je nevladna organizacija, ki vodi in sodeluje pri številnih evropskih in domačih projektih. Poslanstvo Utripa je zagotavljanje in izvajanje kakovostnega razvoja programov in projektov ter raziskovalno dejavnost na področju tveganega obnašanja mladih ter drugih rizičnih skupin prebivalstva. Ob tem zagotavlja tudi izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja za strokovnjake, raziskovalce in prostovoljce, ki so vključeni v obravnavo problematike tveganega obnašanja otrok, mladostnikov, mlajših odraslih in drugih rizičnih skupin prebivalstva.

Izbrani sva bili za snovanje celostne grafične podobe priročnika za usposabljanje trenerjev na področju preventive drog, prav tako pa sva tudi izvedli celo publikacijo.