Project Description

IZZIV

AQUA ŠOLA PLAVANJA

  • Oblikovanje prepoznavnega znaka (logotipa) za ŠD Aqua in njihovih ostalih dejavnosti.
  • Oblikovanje in postavitev spletne strani in oblikovanje promocijskega materiala.