Project Description

IZZIV

Inštitut Utrip CGP

Inštitut za raziskave in razvoj Utrip je nevladna organizacija, ki vodi in sodeluje pri številnih evropskih in domačih projektih. Poslanstvo Utripa je zagotavljanje in izvajanje kakovostnega razvoja programov in projektov ter raziskovalno dejavnost na področju tveganega obnašanja mladih ter drugih rizičnih skupin prebivalstva. Ob tem zagotavlja tudi izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja za strokovnjake, raziskovalce in prostovoljce, ki so vključeni v obravnavo problematike tveganega obnašanja otrok, mladostnikov, mlajših odraslih in drugih rizičnih skupin prebivalstva.

Izbrani sva bili za grande preoblikovanje celostne grafične podobe. Želeli smo ohraniti povezavo s starim logotipom, ki je vseboval metulja, a to ponesti v videz, ki je skladen z njihovo misijo in vrednostami. Izražamo pozitiven pogled v prihodnost, optimizem, razum in skrb ter s čimmanj sredstvi izražamo čimveč.

Vsaka celostna grafična podoba, oblikovana pri devet.design začrta vse pojavnosti logotipa, najmanjše velikosti, minimalne odmike do sosednjih elementov. Določimo primarne in sekundarne barve, tako za uporabo na spletu in na tiskarskih strojih, prav tako določimo tudi tipografije, ki se uporabljajo skozi naslove, telo teksta, poudarke in ostale stile. To vse pospremimo z vodičem skozi novo grafično podobo.